Екип

Елена Георгиева Лазарова - Директор

Учители:

Име Предмет Длъжност Контакт
Валентина Христова Манолова

Български език и литература

Математика

Музика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Старши учител, начален етап на

основното образование (I - IV клас)

тел.: 0882 94 81 14
Мария Караиванова - Радева

Български език и литература

Математика

Музика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

Компютърно моделиране

Родинознание

Околен свят

Изобразително изкуство

Старши учител, начален етап на

основното образование (I - IV клас)

тел.: 0884 91 27 57
Миглена Добрева Латкова

Математика и информатика

Технологии и предприемачество

Учител

тел.: 0896 68 77 40
Илина Петрова Караджова

Български език и литература

История и цивилизации

Учител тел.: 0884 91 38 26
Дора Стоянова Душкова

Английски език

Биология и здравно образование

Технологии и предприемачество

География и икономика

Старши учител тел.: 0884 91 27 58
Женя Павлова Стратиева

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Старши учител

тел.: 0882 28 72 44

Цанка Кънчева Атанасова

Организиран отдих и спорт

Самоподготовка

Занимания по интереси

Старши учител, ЦОУД - (I - IV клас)

тел.: 0876 46 63 11
Невена Здравкова Михайлова

Организиран отдих и спорт

Самоподготовка

Занимания по интереси

Учител, ЦОУД - (V - VII клас) тел.: 0897 63 49 43