Екип

Стела Божидарова Стоянова - Директор

Учители:

Име

Предмет

Длъжност

Контакт

Валентина Христова Манолова

Български език и литература

Математика

Музика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

II. ФУЧ "Екоарт",

направление: "Настояще"

модул: "Аз рециклирам"

Старши учител, начален етап на

основното образование (I - IV клас)

тел.: 0882 94 81 14

Мария Караиванова - Радева

Български език и литература

Математика

Музика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

Компютърно моделиране

Родинознание

Околен свят

Изобразително изкуство

I. ФУЧ "Кухня, език и традиции"

направление - "Минало",

модул "Кухня и хранене" 

Старши учител, начален етап на

основното образование (I - IV клас)

тел.: 0884 91 27 57

Миглена Добрева Латкова

Математика 

Компютърно моделиране и информационни технологии

Технологии и предприемачество

Физика и астрономия

III. ФУЧ "Забавна наука"

направление - "Настояще"

модул "Инженерна наука" 

Учител

тел.: 0896 68 77 40

Илина Петрова Караджова

Български език и литература

История и цивилизации

Спортни дейности

Музика - V-VI клас

I. ФУЧ "Кухня, език и традиции"

направление - "Минало",

модул: "Език и култура"

Учител тел.: 0884 91 38 26

Дора Стоянова Душкова

Английски език

Биология и здравно образование

Човекът и природата

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

Изобразително изкуство - V-VI клас

I. ФУЧ "Кухня, език и традиции"

направление - "Минало",

модул: "Бит и традиции" 

II. ФУЧ "Екоарт",

направление: "Настояще"

модул: "Еко фокус"

III. ФУЧ "Забавна наука"

направление - "Настояще"

модул "Инженерна наука" 

Старши учител тел.: 0884 91 27 58

Цанка Кънчева Атанасова

Физическо възпитание и спорт - V-VII клас

Музика - I - IV клас

Организиран отдих и спорт

Самоподготовка

Занимания по интереси

Старши учител, ЦОУД - (I - IV клас)

тел.: 0876 46 63 11

Невена Здравкова Михайлова

Музика - VII клас

Организиран отдих и спорт

Самоподготовка

Занимания по интереси

Учител, ЦОУД - (V - VII клас) тел.: 0897 63 49 43