Екип

Мария Янчева Радева - Директор

Учители:

Име

Предмет

Длъжност

Контакт

Валентина Христова Манолова

Български език и литература

Математика

Музика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

II. ФУЧ "Екоарт",

направление: "Настояще"

модул: "Аз рециклирам"

Старши учител, начален етап на

основното образование (I - IV клас)

тел.: 0882 94 81 14

Мария Янчева Радева

 

Математика ИУЧ

Спортни дейности

 

 

Компютърно моделиране

 

 

 

I. ФУЧ "Кухня, език и традиции"

направление - "Минало",

модул "Кухня и хранене" 

 Учител, начален етап на

основното образование (I - IV клас)

тел.: 0882 27 94 27

Миглена Добрева Латкова

Математика 

Компютърно моделиране и информационни технологии

Технологии и предприемачество

Физика и астрономия

III. ФУЧ "Забавна наука"

направление - "Настояще"

модул "Инженерна наука" 

Учител

тел.: 0896 68 77 40

Илина Петрова Караджова

Български език и литература

История и цивилизации

Спортни дейности

Музика - V-VI клас

I. ФУЧ "Кухня, език и традиции"

направление - "Минало",

модул: "Език и култура"

Старши учител тел.: 0898 73 47 69

Дора Стоянова Душкова

Английски език

Биология и здравно образование

Човекът и природата

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

Изобразително изкуство - V-VI клас

I. ФУЧ "Кухня, език и традиции"

направление - "Минало",

модул: "Бит и традиции" 

II. ФУЧ "Екоарт",

направление: "Настояще"

модул: "Еко фокус"

III. ФУЧ "Забавна наука"

направление - "Настояще"

модул "Инженерна наука" 

Старши учител тел.: 0895 49 46 93

Цанка Кънчева Атанасова

Физическо възпитание и спорт 

Музика 

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Човекът и обществото

Технологии и предприемачество 

Изобразително изкуство

 

Старши учител,  (I - IV клас)

тел.: 0898 75 69 88

Пресиана Божидарова Костадинова

Музика - VII клас

Организиран отдих и спорт

Самоподготовка

Занимания по интереси

Учител, ЦОУД - (V - VII клас) тел.: 0895 501596

 

Марица Гърдева

Физическо възпитание и спорт

Организиран отдих и спорт

Самоподготовка

Занимания по интереси

Учител ЦОУД I-IV клас      тел: 0878 56 42 27