Обществен съвет

Поименен списък на състава на Обществения съвет и резервните членове

на ОУ “Христо Ботев“ с. Аврен, както следва: 

 

I. Състав

1. Ваня Иванова - председател

2. Миглена Гочена - член

3. Теодора Георгиева - представител на Община Аврен

4. Хюсеин  Хюсеинов - член

5. Емине Хюсеинова - член

 

II. Резервни часове:

1. Филка Мирославова

2. Галина Кавалджиева

         

Отчет на Обществения съвет през учебната 2020/2021 г.