Дати за провеждане на изпити

IV клас:

  • Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 ч.

  • Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 ч.

VII клас:

  • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9:00 ч.

  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 9:00 ч.