Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език за учебната 2020/2021 година.

Заявление за запознаване с индивидуалните резултати от изпитите чрез тест.