График за провеждане на изпити на ученици - първа поправителна сесия