График за провеждане на изпити на ученици - втора поправителна сесия