Връзка с нас

Връзка с директора на ОУ "Христо Ботев" по повод обучението от разстояние в електронна среда: ou_avren_01@abv.bg 

 

Основно училище “Христо Ботев”

с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна
9135, ул. "Йордан Ноев" 32
ou_avren_01@abv.bg