Връзка с нас

Основно училище “Христо Ботев”

с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна
9135, ул. "Йордан Ноев" 32

info-400079@edu.mon.bg

Стела Стоянова - Директор

тел. за връзка: 0882 279 427