Ръководство

ДИРЕКТОР

ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА

тел. за връзка: 0893 469 785

Приемно време: вторник от 09:00 до 10:00 ч.

Администрация

Технически секретар

Пресиана Костадинова

тел. за връзка: 0895 501 596

Координатор

Хюсеин Хюсеинов

тел. за връзка: 0899 371 106

Счетоводител

Даниела Стамова

тел. за връзка: 0889 247 233