Ръководство

ДИРЕКТОР

ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА

тел. за връзка: 0893 469 785

Администрация

Технически секретар

Дарина Василева

тел. за връзка: 0878 457 253

Координатор

Хюсеин Хюсеинов

тел. за връзка: 0899 371 106

Счетоводител

Даниела Стамова

тел. за връзка: 0889 247 233