Бюджет и отчет на ОУ "Христо Ботев" с. Аврен

 

 

Отчет на Бюджета за първото тримесичие на 2022 година

Отчет за изпълнение на Бюджета за първото тримесичие на 2021 година

Отчет за изпълнение на Бюджета за деветмесичието на 2021 година

Отчет за изпълнение на Бюджета за 2021 г.

Информация за изпълнение на Бюджета за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнението на Бюджета за периода от 01 Януари - 31 Март 2020 г.

Отчет за изпълнението на Бюджета за периода от 01 Януари - 31 Декември 2020 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета за периода 01 Януари - 30 Септември 2020 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета за периода: Януари - Март 2019 г., Януари - Юни 2019 г., Януари - Септември 2019 г.

Приходна част Бюджет 2019 г., Бюджет 2019 г.