Основно училище  "Христо Ботев” разполага с:

6 класни стаи
Модерно обзаведен компютърен кабинет

Библиотека с фонд над 1 000 библиотечни единици - учебно-помощна, художествена и справочна литература, енциклопедии, речници, периодични издания, CD и DVD
Един физкултурен салон
Площадка – безопасност на движението
Външни спортни площадки
Лекарски кабинет