ОУ "Христо Ботев” разполага с:

  • 6 класни стаи

  • Модерно обзаведен компютърен кабинет

  • Библиотека с фонд над 1 000 библиотечни единици - учебно-помощна, художествена и справочна литература, енциклопедии, речници, периодични издания, CD и DVD

  • Един физкултурен салон

  • Площадка – безопасност на движението

  • Външни спортни площадки

  • Лекарски кабинет