Клубове и дейности в ОУ "Христо Ботев"

през учебната 2022/2023 г.

 

1. Клуб "Млад пътешественик" - ръководител г-жа Дора Душкова

    Изучаването на учебните предмети География и икономика и Биология и здравно образование може да се съчетае и да се превърне в приключенско преживяване, което за по-малките деца да е игра, а за по-големите – да е разказване на интересни истории за места, хора, култури, растения, животни ...

През тази учебна година клуб ,,Млад пътешественик“ продължава своята дейност, като занятията ще имат за цел у учениците да се формират  практически умения за наблюдения на обекти и процеси; отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки  към природната среда и нейното опазване, а също така и към собственото здрав.

 

Практиката е най-добрият учител, а природата е най-близка, когато сме в пряк досег с нея.

Така започнаха първите занятия на учениците от Клуб "Млад пътешественик".

 

 

 

 

2.Клуб "Забавна наука"-ръководител г-жа Женя Павлова

I.Цели:

   Откривателството – път към разбирането. Учениците развиват ключови научни идеи, посредством научаване как да изследват и  да познанията и разбиранията за заобикалящия ги свят.

II.Очаквани резултати:

    Откривтелското учене може да вдъхнови учениците да изучават научни дисциплини и даспомогне за решаване на проблеми свързани  с биоразнообразието,изменението на климата,здравословния начин на живот, бъдещето на планетата Земя.Да видят науката в действие и осъзнаят експеримента и откривателството.

 

 

 

 

 

Клубове и дейности в ОУ "Христо Ботев"

през учебната 2021/2022 г.

 

Клуб "Млад пътешественик" - ръководител г-жа Дора Душкова

Клуб "Спортен калейдоскоп" - ръководител г-жа Женя Павлова