Уважаеми родители и ученици,

 

На основание т. 1 и т. 2 от Заповед №РД09-4003/01.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката на 15.11. (понеделник) всички ученици от ОУ "Христо Ботев" се организира обучение в електронна среда. Обучението ще се извърши по утвърдено разписание на учебните часаве за ОРЕС от първи до седми клас.

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Пореден час

Начален етап

Прогимназиален етап

1. 09:00 - 09:20 ч. 08:30 - 09:00 ч.
2. 09:30 - 09:50 ч. 09:10 - 09:40 ч.
3. 10:00 - 10:20 ч. 09:50 - 10:20 ч.
4. 10:30 - 10:50 ч. 10:30 - 11:00 ч.
5. 11:00 - 11:20 ч. 11:10 - 11:40 ч.
6. 11:40 - 12:00 ч. 11:50 - 12:20 ч.
7. 12:10 - 12:30 ч. 12:30 - 13:00 ч.