С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Обучение на ротационен принцип само за заниманията по интереси и самоподготовка в следобедните часове съгласно писмо №0605 -214/20.10.2021 г. на РУО Варна и във връзка със Заповед РД 01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки и заповед № РД 07-53/25.09.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“

            Уведомяваме Ви, че от 25.10.2022 г  следобедните часове по самоподготовка и занимания по интереси /занималня/  ще се провеждат по следния график :

Ден от седмицата

Дата

Ученици от :

Понеделник

25.10.2021 г.

3, 4, 5 и 7 клас

Вторник

26.10.2021 г.

1, 2 и 6 клас

Сряда

27.10.2021 г.

3, 4, 5 и 7 клас

Четвъртък

28.10.2021 г.

1, 2 и 6 клас

Петък

29.10.2021 г.

3, 4, 5 и 7 клас