Електронен дневник

 

Уважаеми родители и ученици,

Oт настоящата учебна 2021/2022 година в ОУ “Христо Ботев” дневникът е само електронен. Платформата, с която работи училището, се намира на адрес: www.onebook.bg

Електронният дневник Ви дава възможност да получавате информация за оценките, отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време. Освен оценките в него може да се види и друга полезна информация- забележки и похвали на децата/ учениците, отсъствия, статистики, взетите теми за деня по отделните предмети, съобщения за родителски срещи и всякакви други мероприятия. Достъп до дневника могат да имат както учителите и родителите, така и учениците след направена регистрация.

Указанията за регистрация и ползване на електронен дневник