Отпускане на финансова помощ за родители на ученици записани в първи клас

 

Всички семейства, чиито деца са записани за учебната 2021/2022 г., в първи клас, имат право на помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите им в началото на учебната година.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление – декларация в срок до 15 октомври 2021 г. в Дирекция „Социално подпомагане“.
Повече информация можете да получите, като отворите файла ТУК.