ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 25.09.2020 г. (петък) от 18:00 ще се проведе обща родителска среща в двора на училището.

Дневен ред:

  1. Запознаване с Мерките за работа в системата на училищното образование в условията на  Covod-19;
  2. Запознаване с измененията в Правилника за дейността на училището;
  3. Беседа с родители/ настойници по текущи въпроси.

Очакваме ви!

С уважение,

Елена Лазарова

Директор