Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 22 декември 2021 година (сряда) от 17:00 часа ще се проведе обща родителска среща за всички класове със следния дневен ред:

         1. Правилник за дейността на училището - права и задължения.
         2. Запознаване с елементи от Етичния кодекс на училището.
         3. Индивидуални срещи/разговори с учителите.

Родителските срещи ще се проведат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, които са въведени от МЗ и другите отговорни институции.

Очакваме Ви!

 

С уважение:

Елена Лазарова,

Директор на ОУ "Христо Ботев"