Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед № РД 09-2224/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед РД-07-107/08.02.2022г. на Директора на ОУ "Христо Ботев" с. Аврен, Ви уведомяваме, че считано от 14.02.2022 г. ще се организира обучение от разстояние в електронна среда, както следва:
- в периода от 14.02.2022г. до 18.02.1022г., включително - за учениците от V и VI клас.

Учениците от I до IV клас и учениците от VII клас се обучават присъствено с тестване един път седмично.

Заповед

Разписание на учебните часове за периода 14.02.2022 г.-18.02.2022 г.

час

присъствено

час

ОРЕС

1.

07.40-08.20

1.

07.50-08.20

2.

08.40-09.20

2.

08.40-09.10

3.

09.30-10.10

3.

09.30-10.00

4.

10.20-11.00

4.

10.20-10.50

5.

11.10-11.50

5.

11.10-11.40

6.

12.00-12.40

6.

12.00-12.30

7.

12.50-13.30

7.

12.50-13.20