П О К А Н А

На 22.03.2022 г. от 12.00 ч., в НЧ ,,П. Р. Славейков“, учениците от ОУ ,,Христо Ботев“ – с. Аврен ще изнесат открит интегриран урок на тема: ,,Роля на безгръбначните животни в природата и значението им за човека“. Децата от първи и втори клас са ,,Приятели с природата“, а седмокласниците ще покажат знания за взаимоотношенията на безгръбначните животни с останалия организмов свят.

 Изявата е посветена на 22 март – Международен ден на водата и Първа пролет.