УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА  30.05.2022 ГОДИНА ОТ 17:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА СЕДМИ КЛАС

В  ОУ ,,ХРИСТО БОТЕВ”  –   АВРЕН,  КАКТО СЛЕДВА:

 

Срещата ще се проведе по следния дневен ред:

                 1. Предстоящи национални външни оценявания - БЕЛ и Математика

                 2. Организационни въпроси