165 години възрожденско училище

 

       Животът на едно училище е като живота на човека - има своето създаване, своя път, своята история, тясно свързана със своите личности в лицето на директори, учители и ученици, за които Основно училище „Христо Ботев“ става житейска съдба.

165 години сме част от историята на българското образование! 

165 години – просветителска традиция!

165 години е център на родолюбие и духовност, в който дава най-ценното на своите ученици - знанието!