Национално състезание по безопасност на движение по пътищата

На 28.06.2022 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Аврен се проведе Националното състезание по безопасност на движение по пътищата. Целта на провеждането на състезанието е подпомагане на възпитанието и обучението на учениците за спазването на правила и  формирането на култура за безопасно поведение на пътя.