Клуб "Млад пътешественик"

Приключихме заниманията в клуб "Млад пътешественик" за тази учебна година. До нови срещи!