Междуучилищна дейност по проект BG052OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

На 29.06.2022 г. между ОУ ,,Христо Ботев” с. Аврен и ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Царевци се проведе публична изява по проект "Подкрепа за успех" с ученици от групите по български език и математика от прогимназиален етап, като посетиха ФКЦ гр. Варна и изгледаха филм за „Ботев“. Проведе се Викторина – за живота и делото на Христо Ботев.