Театрална постановка „Деца играят за деца“

      Пред децата от детска градина „Радост“ с. Аврен“ бяха представени театрални постановки от приказки „Работната меца“, „Косе Босе“ и „Медената питка“ от ученици от ОУ „Христо Ботев“.