Конкурс за историческо съчинение на тема:

,,Моето училище, през страниците на документите“

 

            Нашата ученичка Ирена Гочева ще участва в конкурса на Държавен архив - Варна: ,,Моето училище, през страниците на документите“, като за целта издири документи за 165-годишната история на ОУ ,,Христо Ботев“, които се пазят в нашето хранилище и в НЧ ,,П. Р. Славейков “ село Аврен. Тя посети и Държавен  архив – Варна, където се докосна до летописните книги на училището от 1894 и 1947 година.