Първият учебен ден

15 септември е първият учебен ден, който е изпълнен с цветя, усмивки, вълнение и емоции от срещата с приятели и учители. Развълнувани детски гласове изпълниха училищния двор.

15 септември е специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отвориха празнично, за да посрещнат ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца. Гости на тържеството отново бяха представители от общинска администрация и много родители. 

Поздравителен адрес бе отправен от името на кмета на Община Аврен - г-н Емануил Манолов, г-н Боян Георгиев - зам.-кмет и г-жа Светла Георгиева – председател на ОбС-Аврен.

Поздравителни адреси бяха получени от Министерството на образованието и Регионално управление на образованието-Варна.

Топли думи към учениците, преподавателите и гостите произнесе директорът на училището госпожа Елена Лазарава, и по традиция откри новата учебна година.

Пожелаваме Ви здраве, успех и удовлетворение!

Нека мъдростта Ви води по пътя на доброто образование!

НА ДОБЪР ЧАС!