21 септември - Европейски ден без загинали на пътя

 

      21 септември е Европейският ден без загинали на пътя, който е част и от европейската седмица на мобилността.

     Учениците от ОУ ,, Христо Ботев “ с. Аврен, съвместно с Община Аврен и ОД на МВР участък Белослав – Аврен отбелязаха символично инициативата.

      Нейната идея бе да насърчи всички участници в движението по пътищата да се замислят за опасностите  на пътя.

     Учениците от 7 клас изработиха мотото на кампанията „Остани жив! Пази живота!“, а децата от начален етап чрез практически упражнения и игри си припомниха правилата за движение.

      Служителите от Община Аврен раздадоха на учениците брошури за безопасно поведение на пътя, а чрез беседа служителите на реда провокираха знания и поведенческа култура у децата.

      Безопасността на движение по пътищата и опазването на здравето и живота на децата и учениците са споделена отговорност и грижа на цялото общество.