НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 2.Спорт

 

           Основно училище ,,Христо Ботев“ с. Аврен спечели НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта“ , Модул 2. Спорт. В програмата ще участват дванадесет момчета от V-VII клас в отбор по футбол.

Цели на програмата са:

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
  • Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове  и за изяви в областта на спорта;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

 

Мотото на футболния ни отбор към НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта"

Модул 2  ,,Един за всички, всички за един"

Футболният ни отбор по НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта"