ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП

 

    Изправени пред предизвикателствата на съвременното образование, педагогическите специалисти в ОУ "Христо Ботев" в с. Аврен продължават да повишават професионалната си квалификация чрез вътрешноучилищни обучения. 

28.10.2022 г. - "Практически умения за работа с деца със СОП - с лектор Илина Караджова