Заедно можем повече! Бъди в час!

 

В изпълнение на Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст“, днес се проведе училищно мероприятие на тема „Заедно можем повече“, която е насочена към приобщаване и включване на родителите в училищния живот и мотивирането им за образование на техните деца. За целта представители на родители от всички класове „влязоха“ в час по Технологии и предприемачество и заедно със своите деца изпълниха, предоставената от учителя, творческа задача.

Благодарим за участието на всички родители, които се включиха!