ЕКОЛОГИЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

На 11.11.2022 г. наши ученици взеха участие в проект към Местната инициативна рибарска група – «БЧС Бяла - Долни чифлик» по програма за морско дело и рибарство «Екология за малки и големи» - организирана от фондация «Николаевка».

Пред учениците беше изнесена презентация на тема: «Да съхраним Земята - нашият прекрасен дом», където учениците се запознаха с процеса на разграждане на различни видове отпадъци и влиянието им върху човешката и околната среда.

След това рисуваха върху камъчета и миди и създадоха арт инсталация на тема: «Морето ни дава красота и изкуство». Нашите представители получиха сертификат от Фондацията за активно участие.