16 НОЕМВРИ

"ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ"

Под мотото „Да бъдем толерантни“ училищният ученически съвет при ОУ „Христо Ботев“ отбеляза 16 ноември - Международният ден на толерантността. Чрез мултимедийна презентация и изработено „дърво на толерантността“ се обсъдиха основните принципи за толерантно поведение, като призоваха всички ученици взаимно да покажат добронамереност, уважение към различните, искреност и търпимост.