21 НОЕМВРИ

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

 

На 21.11. се проведе дискусия с учениците от начален етап на тема:,,Моето семейство-моето богатство‘‘. Децата показаха знания за роднинските връзки. Запознаха се с различните семейства и техните празници. Доказаха, че семейството е най-ценното в живота им - опора, подкрепа и любов.