НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

МОДУЛ 2 "ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

За поредна година екип от Основно училище “Христо Ботев” разработи и спечели проект по НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”, Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”. Дейностите, които предстоят, целят да се засили връзката на училището с родителите, да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.

Основни цели:

1. Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;

2. Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;

3. Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.

Очаквани резултати:

1. Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;

2. Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;

3. Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1. Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

На 25.10.2022 г., се проведе среща на тема: "Стериотипи на различните етноси и образователните ценности - решаване на казуси" с представител на център "Амалипе" - г-жа Жана Али, където бяха поканени родители на ученици от ОУ "Христо Ботев" и бяха запознати с възможностите на организацията.

2. Тема: "Заедно в клас с мама и татко" - ден на отворените врати в ОУ "Христо Ботев"

В изпълнение на Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст“, днес се проведе училищно мероприятие на тема „Заедно можем повече“, която е насочена към приобщаване и включване на родителите в училищния живот и мотивирането им за образование на техните деца. За целта представители на родители от всички класове „влязоха“ в час по Технологии и предприемачество и заедно със своите деца изпълниха, предоставената от учителя, творческа задача.

 

3. "Аз съм тинейджър"

По НП "Заедно за всяко дете" се проведе среща с родители и ученици в с. Садово. Лектор беше Красимир Радев - гл. спец. ССИ и ОМП към община Аврен. Той презентира темата "Аз тинейджърът. Пролемите на нашите деца - правила и граници". Родителите споделиха за предизвикателството да си родител на тинейджър. Разискваха по различни казуси и ситуации, свързани с децата преминаващи през най-динамичния период в живота на човека.