Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда

На 16.12.2022 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Аврен се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: "Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда" с лектор г-жа Валентина Манолова.