НЕУЧЕБНИ ДНИ

от 11.01. - 13.01.2023 г.

Поради висока заболеваемост – 47 % и съгласно заповед РД-03-1/10.01.2023 г. на доц. д-р Ц. Паунов, д.м. - директор на РЗИ - Варна, се преустановява учебният процес в ОУ «Христо Ботев» от 11.01.2023 г. (сряда) до 13.01.2023 г. (петък) включително, като дните са неучебни.