11 ЯНУАРИ 

Международен ден на думата "Благодаря"

  В навечерието на 11 януари учениците от ОУ „Христо Ботев“ отбелязаха Международният ден на думата „благодаря“.

  По този повод изработиха информационно табло, като думата „благодаря“ беше представена на различни езици.

  Те също изразиха своята благодарност към своите родители и учители за грижите към тях, на приятели и съученици.