STEM УРОК

Не когато те води устремът на новото време, а когато в новото време устремът си ти!

Поредно отличие за г-жа Дора Душкова – старши учител по АЕ и БЗО!

Разработеният STEM* урок, съвместно с Дарина Василева – учител в ЧОУ „Монтесори“ гр. Варна,  за Националния учителски конкурс на издателство „Просвета“ се нареди сред най-добрите. Скоро ще бъде представен пред колеги, ученици и родители.

Да пребъдат успехите ни, а STEM уроците да се множат!

*STEM урок – в превод: ScienceTechnologyEngineeringMathematics - е интегрирано обучение, което се фокусира върху наука, технологии, инженерство и математика, където активното участие чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основни принципи.