STEM урок

Ролята на растенията в природата и значението им за човека

 

В крак със съвременните образователни тенденции или как малкото ни училище прави големи стъпки по пътя към качественото обучение! STEM в Аврен!

Днес, отличеният STEM урок на г-жа Дора Душкова – старши учител по БЗО и АЕ, в Националния учителски конкурс на издателство Просвета, бе представен пред широка публика. Наши гости бяха г-жа Й. Йовкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Варна, г-жа Виолета Тодорова – директор дирекция ОКТСД в община Аврен, г-жа Руска Станчева – библиотекар-специалист в НЧ «П. Р. Славейков – 1901» с. Аврен, родители и колеги.

Урокът, разработен по иновативен начин, на тема: «Ролята на растенията в природата и значението им за човека», част от учебното съдържание по Биология и здравно образование в 7 клас, умело комбинира в себе си кариерно ориентиране, Химия и опазване на околната среда, Екология, Математика, а дори и авренски бит, част от който е багренето на тъкани с естествени материали.

Благодарим на г-жа Дора Душкова, че отвори вратите на класната си стая и ни разкри «тайните подправки», които добавя в своите уроци, за да са лесни и интересни!