МОЯТ ПРИЯТЕЛ Е МОЯТ РОДЕН ЕЗИК

В Международния ден на майчиния език учениците от ЦОУД 1. - 7. клас взеха участие във викторина по български език под надслов „Моят приятел е моят роден език“. Учениците се надпреварваха и показаха завидни знания.