Клуб "Млад пътешественик" - ръководител г-жа Дора Душкова

    Изучаването на учебните предмети География и икономика и Биология и здравно образование може да се съчетае и да се превърне в приключенско преживяване, което за по-малките деца да е игра, а за по-големите – да е разказване на интересни истории за места, хора, култури, растения, животни ...

   През тази учебна година клуб ,,Млад пътешественик“ продължава своята дейност, като занятията ще имат за цел у учениците да се формират  практически умения за наблюдения на обекти и процеси; отношение към мястото, ролята и отговорността на всеки  към природната среда и нейното опазване, а също така и към собственото здрав.

 

Практиката е най-добрият учител, а природата е най-близка, когато сме в пряк досег с нея.

Така започнаха първите занятия на учениците от Клуб "Млад пътешественик".

ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ЛИСТА

 

БИЛКОВ ЧАЙ

ХРАНИЛКИ ЗА ПТИЦИ

 

В клуб "Млад пътешественик" правим пътешествия по света и родният край.

Учим, как да се храним здравословно.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ОРГАНИЗМОВИЯТ СВЯТ