Клуб "Забавна наука"- ръководител г-жа Женя Павлова

I.Цели:

   Откривателството – път към разбирането. Учениците развиват ключови научни идеи, посредством научаване как да изследват и  да познанията и разбиранията за заобикалящия ги свят.

II.Очаквани резултати:

    Откривтелското учене може да вдъхнови учениците да изучават научни дисциплини и даспомогне за решаване на проблеми свързани  с биоразнообразието,изменението на климата,здравословния начин на живот, бъдещето на планетата Земя.Да видят науката в действие и осъзнаят експеримента и откривателството.