УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

В нашето училище ежегодно се провежда училищно състезание по БДП, което да напомни на учениците стриктното спазване на правилата за безопасно движение по пътищата. Състезанието протече в два етапа, като учениците решаваха ВИКТОРИНА с въпроси от учебното съдържание за съответните класове.