ДЕН НА ВОДАТА

     Клуб "Млад пътешественик" изготвиха информационно табло под мотото "Пътят на водната капка".

Учениците от 5. и 6. клас изготвиха мултимедийни презентации.