Международният ден на детската книга и Световният ден на птиците

   Учениците от ЦДОУ 5.-7. клас отбелязаха Международният ден на детската книга и Световният ден на птиците, като изработиха информационни табла.