Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението

Вътрешноучилищна квалификационна дейност