ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ТВОРИ "ШАРЕН, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН"