Отбелязване на Денят на Земята – 22 април

       Тазгодишното честване на Деня на Земята в ОУ ,,Христо Ботев“ започнахме  с дискусия по екологичните проблеми на човечеството и начините, по които всеки един от нас може да помогне за опазване на околната среда.  

       Учениците от Клуб ,,Млад пътешественик“ представиха на английски език пиеса на екологична тематика, а по-големите взеха участие в географска викторина.

        Завършихме празника на фона на песни с екологична тематика.

       Украсихме коридорите на училището с табла, изработени от учениците от Клуб ,,Млад пътешественик“, Клуб,,Забавна наука“ и ЦОУД 1- 4клас.

        Всички ние – и ученици, и учители, се почувствахме като активна част от милионите хора по света, които предприемат конкретни действия за опазване на планетата ни.