ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3. И 4. КЛАС

НА ТЕМА:

"ИЛЮСТРАЦИЯ НА ЛЮБИМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ"